STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97641 Ống nong kí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019

97642 Ống nong lệ quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200718 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
15/04/2021

97643 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

97644 Ống nong mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0085/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

97645 Ống nong mạch máu phủ thuốc Amphilimus – Cre8 EVO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 702/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Ngọc Lam Còn hiệu lực
25/11/2021

97646 Ống nong sẹo hẹp khí quản các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 219/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
25/02/2021

97647 Ống nong sọ não dùng trong Robot phẫu thuật thần kinh sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM24-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2020

97648 Ống nong thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1969 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

97649 Ống nong, thông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 577/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2019

97650 Ống nội soi bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/07/2020

97651 Ống nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191348 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

97652 Ống nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

97653 Ống nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 05/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

97654 Ống nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 05.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

97655 Ống nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 04/2022-MEGA Còn hiệu lực
05/08/2022

97656 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

97657 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có dây dẫn đường, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

97658 Ống nuôi ăn chất liệu Polyurethane có đầu nặng, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

97659 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 29/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

97660 Ống nuôi ăn dạ dày dài ngày - Stomach Tube TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 38/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
21/05/2020