STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97681 Ống pha loãng dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT TP-0811-Aicor3/170000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

97682 Ống phân tách PRP TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

97683 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

97684 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

97685 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

97686 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 342 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

97687 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

97688 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

97689 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
15/05/2023

97690 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 40/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

97691 Ống phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 06/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
29/01/2024

97692 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/280 Còn hiệu lực
07/07/2022

97693 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 30062018-001/PL/GMED Còn hiệu lực
11/04/2023

97694 ỐNG PHÁT TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 1804222TBA Còn hiệu lực
31/07/2023

97695 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 13/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

97696 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 20/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
05/07/2019

97697 Ống phát tia X- quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÔNG MINH TOÀN CẦU 28052024-01/PLTBYT-TC Còn hiệu lực
28/05/2024

97698 Ống phát tia X- quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM 03062024-01/PLTBYT-NSM Còn hiệu lực
03/06/2024

97699 Ống phát tia X- quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NEUSOFT MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM 03062024-01/PLTBYT-NSM Còn hiệu lực
03/06/2024

97700 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 1428/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/04/2023