STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97701 Ống phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

97702 Ống phun cho tay khoan; tay đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 42/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

97703 Ống phun dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

97704 Ống phun dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

97705 Ống phun rửa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 260424/BPL-LV Còn hiệu lực
27/04/2024

97706 Ống phun tưới rửa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 020522/BPL-LV Còn hiệu lực
21/07/2022

97707 Ống phun tưới rửa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-16/QT-KQPL Còn hiệu lực
09/07/2024

97708 Ống Retrobulbar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

97709 Ống rửa Bioshield TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

97710 Ống Silicon nuôi ăn dạ dày thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 07/2023/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/12/2023

97711 Ống silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 41/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

97712 Ống Silicone cầm máu thực quản - dạ dày / All Silicone Sengstaken Blakemore Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 09-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/04/2021

97713 Ống Silicone cầm máu thực quản và dạ dày / All Silicone Sengstaken Blakemore Tube (Type-32) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

97714 Ống silicone cầm máu thực quản-dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 006-VCPL22 Đã thu hồi
23/02/2022

97715 Ống Silicone cầm máu thực quản-dạ dày / All Silicone Sengstaken BlakemoreTube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 22-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
23/06/2020

97716 Ống Silicone cầm máu thực quản-dạ dày/All Silicone Sengstaken Blakemore Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 02_VCPL22 Còn hiệu lực
19/05/2022

97717 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 35/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

97718 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 87/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

97719 Ống silicone dùng trong phẫu thuật lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

97720 Ống Silicone nuôi ăn dạ dày thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM ÁNH NGỌC 012022/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022