STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97721 Vôi Sôda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191569 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

97722 Vôi soda TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018891 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
10/02/2020

97723 Vôi soda TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1201 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Huệ Chi Còn hiệu lực
25/11/2020

97724 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 04 Còn hiệu lực
17/08/2022

97725 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 04 Còn hiệu lực
17/08/2022

97726 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 002-PQ Còn hiệu lực
24/10/2022

97727 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1001/2022/CV/HSI Còn hiệu lực
27/10/2022

97728 Vôi soda TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 11/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

97729 Vôi soda (Carbon dioxide) hô hấp nhân tạo sử dụng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

97730 Vôi soda dạng viên (dùng để hấp thu khí CO2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 020/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

97731 Vôi soda dùng cho máy mê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006222/QRA Còn hiệu lực
22/07/2022

97732 Vôi soda dùng trong phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 484-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

97733 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 03PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
14/10/2021

97734 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

97735 Vôi soda KNGMEDSORB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 019 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
04/09/2020

97736 Vòng banh vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4242021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH PSG Medical Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2021

97737 Vòng bít đo huyết áp không dây các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1262/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
29/09/2020

97738 Vòng căng bao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 28/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

97739 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-200803 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
11/01/2021

97740 Vòng căng bao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210594-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Còn hiệu lực
31/07/2021