STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97741 Ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1019 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
19/02/2020

97742 Ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED1219 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL - PHÂN PHỐI Còn hiệu lực
28/02/2020

97743 Ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 090922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

97744 Ống soi quang học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 756/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
08/06/2020

97745 Ống soi (Endoscopes) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00077-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/09/2020

97746 Ống soi (Optics) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00051-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2020

97747 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210070 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

97748 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210892-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/11/2021

97749 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 20/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97750 ỐNG SOI BÀNG QUANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 28/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

97751 ỐNG SOI BÀNG QUANG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 29/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

97752 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 58/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97753 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 59/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97754 ỐNG SOI BÀNG QUANG - NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 114/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

97755 Ống soi bàng quang - niệu đạo, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2020017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
13/08/2020

97756 ỐNG SOI BÀNG QUANG CÓ CẢM BIẾN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 34/RWVN0524 Còn hiệu lực
13/05/2024

97757 Ống soi bàng quang E-LINE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 08/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

97758 Ống soi bàng quang niệu đạo và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 01.2024/PL-TLQT Đã thu hồi
31/01/2024

97759 ỐNG SOI BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 115/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

97760 ỐNG SOI BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO CỠ NHỎ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 37/RWVN0524 Còn hiệu lực
13/05/2024