STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97781 Ống soi cứng hệ lăng kính trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 30/042022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
26/04/2022

97782 Ống soi cứng hệ lăng kính trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 30-102023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
02/11/2023

97783 Ống soi dùng cho khám và phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

97784 Ống soi dùng cho khám và phẫu thuật nội soi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

97785 Ống soi dùng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

97786 Ống soi dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/207 Còn hiệu lực
10/07/2024

97787 Ống soi khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa, các loại, các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 229/DND-2023/PLTTBYT Đã thu hồi
28/09/2023

97788 Ống soi khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa, các loại, các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 269/DND-2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/11/2023

97789 Ống soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Đã thu hồi
08/07/2019

97790 Ống soi khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

97791 Ống Soi Mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2143/2021/180000028/PCBPL-BYT 2143/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2021

97792 Ống Soi Mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
07/10/2021

97793 Ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 122823/PL-AG Còn hiệu lực
22/08/2023

97794 Ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 11.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
17/11/2023

97795 Ống soi mềm sỏi thận, bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181320/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
24/11/2020

97796 Ống Soi Mềm / Medical Video Endoscope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2599/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
30/12/2021

97797 Ống soi mềm bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 05.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
23/05/2023

97798 Ống soi mềm bàng quang bể thận dùng một lần các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 28.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

97799 Ống soi mềm bàng quang bể thận tái sử dụng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 29.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
14/03/2024

97800 Ống soi mềm bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.4/042023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/04/2024