STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97861 Xe đẩy tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

97862 Xe đẩy tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

97863 Xe đẩy tiêm thuốc trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Còn hiệu lực
07/12/2021

97864 Xe đẩy tiêm thuốc y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 04102022/PLTBYT3A Còn hiệu lực
04/10/2022

97865 Xe đẩy tiêm và cấp phát thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 072022/KQPL-IDTH Còn hiệu lực
07/07/2022

97866 Xe đẩy trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210844-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
09/11/2021

97867 Xe đẩy và phụ kiện bổ sung cho màn hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0518 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2020

97868 Xe đẩy và phụ kiện đi kèm chuyên dụng trong y tế TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 02/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

97869 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1715/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Nguyên Phương Còn hiệu lực
11/08/2019

97870 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân SKM-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 275/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
21/05/2020

97871 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021184/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
04/06/2021

97872 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021429/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

97873 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 12/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/05/2022

97874 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 15/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/06/2022

97875 Xe đẩy y dụng cụ gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

97876 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

97877 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 160/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
15/12/2021

97878 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

97879 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 14/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
30/05/2022

97880 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 090719/170000115/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019