STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98641 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLHUNTER/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

98642 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

98643 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

98644 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/ALCO Đã thu hồi
27/07/2023

98645 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/ALCO Đã thu hồi
27/07/2023

98646 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1611/CBPL-HHP Còn hiệu lực
18/11/2023

98647 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 148/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

98648 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 166/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

98649 Ống thông hút huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/PAVM Còn hiệu lực
27/07/2023

98650 Ống thông hút huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 20-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
22/09/2023

98651 Ống thông hút tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/188 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

98652 Ống thông JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

98653 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

98654 Ống thông JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

98655 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 03122/CV-ACT Còn hiệu lực
06/04/2022

98656 Ống thông JJ TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

98657 Ống thông JJ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

98658 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 130623/PL-AG Còn hiệu lực
13/06/2023

98659 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

98660 Ống thông JJ (Kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020