STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98661 Ống thông JJ (kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

98662 Ống thông JJ (Ureteral Stent Set) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06122/PL-ACT Còn hiệu lực
08/07/2022

98663 Ống thông kèm bình dẫn lưu phổi các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

98664 Ống thông kèm bóng chụp xoang tĩnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0247/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/07/2022

98665 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 0304/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

98666 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 030402/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

98667 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 65/KQPL-AMV Còn hiệu lực
04/04/2024

98668 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành PTCA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 55/KQPL-AMV Còn hiệu lực
17/01/2024

98669 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 021/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

98670 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0148/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

98671 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0163/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

98672 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 027KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

98673 Ống thông kéo dài TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0005/PLD Còn hiệu lực
24/05/2023

98674 Ống thông khảo sát và điều trị loạn nhịp qua thực quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
05/08/2020

98675 Ống thông khí cho gây mê (Silicon) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 12-30/2021/170000117 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
12/01/2022

98676 Ống thông khí cho tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y KHOA ANH QUÂN 01-2312/PL-AQ Còn hiệu lực
04/12/2023

98677 Ống thông khí dạng chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

98678 Ống thông khí màng nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/02/19 Còn hiệu lực
21/02/2022

98679 Ống Thông Khí Miệng Hầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

98680 Ống thông khí phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-091/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021