STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98701 Ống thông khí tai các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM 04/KQPL-PROVIX Còn hiệu lực
25/07/2022

98702 Ống thông khí tai dạng SHEEHY COLLAR TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

98703 Ống thông khí tai Invotec Tiny Tef TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

98704 Ống thông khí tai loại có mấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1125/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

98705 Ống thông khí tai silicon chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

98706 Ống thông khí tai silicon chữ T dạng GROMMET TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

98707 Ống thông khí tai silicon dạng GROMMET DONALDSON TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

98708 Ống thông khí tai trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1125/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

98709 Ống thông khí tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/151 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

98710 Ống thông khí tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/137 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

98711 Ống thông khí tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/138 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

98712 Ống thông khí đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0016-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

98713 Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0100/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
21/07/2021

98714 Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 047KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2022

98715 Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0074/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

98716 Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0074/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

98717 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 09/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
09/09/2020

98718 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210310/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

98719 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLEMBO/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

98720 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220124-1/PL-VMD Còn hiệu lực
15/08/2023