STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98721 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220121-1/PL-VMD Còn hiệu lực
15/08/2023

98722 Ống thông lấy huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1611/CBPL-HHP Còn hiệu lực
18/11/2023

98723 Ống thông lấy huyết khối các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2311/PL-IDSHN Còn hiệu lực
10/11/2023

98724 Ống thông lấy huyết khối tĩnh mạch, động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200161 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
17/04/2020

98725 Ống thông lọc máu / thận nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4047-7 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
18/10/2021

98726 Ống thông mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 118-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
18/08/2020

98727 Ống thông mạch TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 022-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
04/03/2021

98728 Ống thông mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 2023001/PLTTBYT-ĐT Còn hiệu lực
14/03/2023

98729 Ống thông mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 115/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

98730 Ống thông mạch máu phủ Bioline và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 14.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Gia Còn hiệu lực
17/06/2019

98731 Ống thông mạch máu phủ Bioline và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
08/06/2021

98732 Ống thông mang bóng hỗ trợ điều trị lấy huyết khối đột quỵ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019419/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

98733 Ống thông mang bóng nong mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0055/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
24/10/2019

98734 Ống thông mang bóng nong mạch máu (Balloon Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

98735 Ống thông mang bóng nong mạch máu (Balloon Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0042/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
26/08/2019

98736 Ống thông mang bóng nong mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

98737 Ống thông mang bóng nong van 2 lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

98738 Ống thông mang bóng nong động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019420DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

98739 Ống thông mang bóng nong động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL200124-HĐ Còn hiệu lực
24/01/2024

98740 Ống thông màng bụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 13VMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2019