STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98841 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 190522/PL-OTNQ Còn hiệu lực
16/08/2022

98842 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 58/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
04/11/2022

98843 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22003-012510/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

98844 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22004-012510/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

98845 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0042-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

98846 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 0504 Còn hiệu lực
05/04/2023

98847 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1510/2022/PL-TA Còn hiệu lực
12/07/2023

98848 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2023-84/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/07/2023

98849 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 14/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

98850 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

98851 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

98852 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 003/024-MED/PLTBYT/Aster-UC Còn hiệu lực
22/01/2024

98853 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 1007/CV Còn hiệu lực
07/02/2024

98854 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚ 01/ASTER-BPL Còn hiệu lực
03/04/2024

98855 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC 04/2024/KQPL-KL Còn hiệu lực
16/04/2024

98856 ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 09052024/HHA-PLTTBYT Còn hiệu lực
10/05/2024

98857 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 27/BPL/2024 Còn hiệu lực
20/05/2024

98858 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 13.2024/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/06/2024

98859 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, có dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 07/24-MDT/PL Còn hiệu lực
26/01/2024

98860 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, không dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 04/23-MDT/PL Còn hiệu lực
28/12/2023