STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98861 Ống thông niệu quản (Ureteral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

98862 Ống thông niệu quản 2 nòng (Dual Lumen Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0192 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

98863 Ống thông niệu quản 6 mắt đầu thẳng dạng đầu sáo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

98864 Ống thông niệu quản Adapter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 462/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

98865 Ống thông niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 120-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
18/06/2020

98866 Ống thông niệu quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210422 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

98867 Ống Thông Niệu Quản có bóng / Ureteral Dilation Ballon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1354/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
01/09/2020

98868 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2052CL10/8/18 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

98869 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Đã thu hồi
24/01/2022

98870 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-1 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

98871 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 4099-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

98872 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 0817/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
17/08/2022

98873 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2014 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

98874 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 08052024-1/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
08/05/2024

98875 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 14/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

98876 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 40/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

98877 Ống thông niệu quản Double J - Double J Stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
27/10/2020

98878 Ống thông niệu quản Double J - Double J Stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
30/10/2020

98879 Ống thông niệu quản Double J - Double J Stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 82/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
14/10/2021

98880 Ống thông niệu quản Double J silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 31/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
15/05/2020