STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98901 Ống thông niệu quản thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

98902 Ống thông niệu quản thẳng - Ureteric Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 14/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

98903 Ống thông niệu quản thẳng - Ureteric Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 40/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

98904 Ống thông niệu quản thẳng Uretheral Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

98905 Ống thông niệu quản đầu mở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1220 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/01/2021

98906 Ống thông niệu quản đầu mở không mắt phủ hydrophilic đoạn đầu 15cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

98907 Ống thông niệu quản/Sonde JJ các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 002/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
11/02/2023

98908 Ống thông niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080118 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

98909 Ống Thông Niệu Đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2308 Còn hiệu lực
05/10/2023

98910 Ống thông niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG 01-2023/PL/MONAD Còn hiệu lực
29/11/2023

98911 Ống thông niệu đạo (PVC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5642021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

98912 Ống thông niệu đạo (Silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5642021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

98913 Ống thông niệu đạo (thông tiểu) các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

98914 Ống thông niệu đạo 2 vòi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 01/24-MDT/PL Còn hiệu lực
04/01/2024

98915 Ống thông niệu đạo 2 vòi các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 64-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

98916 Ống thông niệu đạo 3 vòi các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 59-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

98917 Ống thông niệu đạo các loại dùng trong y tế (thăm khám) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CG002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Còn hiệu lực
16/07/2019

98918 Ống thông niệu quản; Ống thông thận; Foley ; Ống dẫn niệu quản; Dây dẫn Guidewire; Rọ bắt sỏi; Bộ mở thận qua da đâm trực tiếp; Bộ mở bàng quang qua da; Ống súc rửa bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1608/2022/CV-TA Còn hiệu lực
26/01/2024

98919 Ống thông nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018194 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

98920 Ống thông nối dài dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 09-2023/PL-PT Còn hiệu lực
13/03/2023