STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99741 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên viêm gan B ( Keo vàng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 05.24/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
15/01/2024

99742 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 227-01/SHV-RC-2021 Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
26/07/2021

99743 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Syphilis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ABON04_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

99744 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 004/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99745 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 001/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99746 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 78PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

99747 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23008 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2023

99748 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23036 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2023

99749 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (Que thử xét nghiệm Giang mai) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 156 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
22/09/2021

99750 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23031 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

99751 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể vi rút viêm gan C TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH THIỆN ĐỨC 06.24/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
15/01/2024

99752 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

99753 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02/2023/PL/PSC Còn hiệu lực
13/03/2023

99754 Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE 02-22/NAMANHHEALTH CARE Còn hiệu lực
02/06/2022

99755 Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 1120.1/KQPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
31/01/2024

99756 Que thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

99757 Que thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

99758 Que thử xét nghiệm định tính ma túy và chất chuyển hóa hóa ma túy trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02-22/PL-PSC Còn hiệu lực
10/06/2022

99759 Que thử xét nghiệm định tính Marijuana TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99760 Que thử xét nghiệm định tính Marijuana (Que thử phát hiện Marijuana). Tên thương mại: Trueline™ THC Marijuana Rapid Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 203 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023