STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101521 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2579/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
28/12/2021

101522 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG 04-2023/ TC-KQPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101523 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0408/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

101524 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022

101525 Trâm lấy tủy răng dùng trong nha khoa (Dental Root Canal Instruments) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 01-22/2022/ND Còn hiệu lực
13/05/2022

101526 Trâm máy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 169-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KING ANH Còn hiệu lực
11/11/2020

101527 Trâm máy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 13-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KING ANH Còn hiệu lực
07/04/2021

101528 Trâm máy điều trị ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
20/09/2021

101529 Trâm máy nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Còn hiệu lực
19/08/2020

101530 Trâm MICRO FILES TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018832 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
17/12/2019

101531 Trâm nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV King Anh Còn hiệu lực
14/01/2022

101532 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29037MP/170000123/PCBPL-BYT 170000123/PCBPL-BYT Đã thu hồi
29/06/2019

101533 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29037MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101534 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29036MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101535 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 29036MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

101536 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 80402/2019MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
30/06/2019

101537 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080402/2019MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
30/06/2019

101538 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1608192MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101539 Trâm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 150819MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
22/08/2019

101540 Trâm nội nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1833/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
03/11/2019