STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101621 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/08/2021

101622 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2021

101623 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 301-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2021

101624 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 20/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

101625 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 22/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

101626 Trang phục phòng chống dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 47/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
17/03/2023

101627 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018991 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Còn hiệu lực
30/03/2020

101628 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 511/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
19/06/2020

101629 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 637/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Còn hiệu lực
30/06/2020

101630 Trang phục phòng dịch( áo choàng bảo hộ, quần bảo hộ, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng bảo hộ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
29/06/2020

101631 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 083-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyên Còn hiệu lực
09/10/2020

101632 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 428-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

101633 Trang phục phòng hộ cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT 17005754/HSCBPL-BYT CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT Còn hiệu lực
28/06/2019

101634 Trang phục phòng hộ cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT 180000394/PCBA-HCM, 180000395/PCBA-HCM, 180000396/PCBA-HCM,180000397/PCBA-HCM, 180000398/PCBA-HCM CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT Còn hiệu lực
08/07/2019

101635 Trang phục phòng hộ cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT 65/BPL/BBT/2022 Còn hiệu lực
25/07/2023

101636 Trang phục y tế TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 362/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2022

101637 Trang phục, phụ kiện chống bức xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018550 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Còn hiệu lực
15/08/2019

101638 Trang phục, phụ kiện chống bức xạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181110 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Còn hiệu lực
01/06/2020

101639 Trang phục phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 757A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
06/07/2020

101640 Trang thiết bị chẩn đoán in vitro chứa giá đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 24A.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
09/06/2022