STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101901 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
07/12/2021

101902 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 577.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

101903 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 27042022TBA Còn hiệu lực
27/04/2022

101904 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 012022PL/ESCO Còn hiệu lực
06/07/2022

101905 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 20220615-TP/170000056/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

101906 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 1411/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

101907 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 098-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

101908 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 2104/PL/AH Còn hiệu lực
21/04/2023

101909 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 124-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

101910 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

101911 Tủ an toàn sinh học cấp II, cấp III TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 140-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
10/07/2019

101912 Tủ an toàn sinh học cấp II/ Class ll Microbiological Safety Cabinets TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

101913 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 22062023PL/ESCO Còn hiệu lực
30/06/2023

101914 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

101915 Tủ an toàn sinh học Class II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

101916 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
10/07/2020

101917 Tủ bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
09/07/2020

101918 Tủ Bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 02HH/PL Còn hiệu lực
20/07/2022

101919 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181105 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

101920 Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181106 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020