STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101941 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 15/1712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
13/06/2019

101942 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0322PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/03/2021

101943 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1082021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

101944 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1592021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021

101945 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021

101946 Tủ bảo quản âm sâu EBAC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0036- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TKS Hoàng Ngân Còn hiệu lực
06/03/2021

101947 Tủ bảo quản ấm, tủ bảo quản lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 2411/2022/PLBYT-MEDIGAS Còn hiệu lực
08/12/2022

101948 Tủ bảo quản chế phẩm, tủ đông nhiệt độ thấp, tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY PL04-1218/18000000/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vũ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019

101949 Tủ bảo quản chế phẩm, tủ đông nhiệt độ thấp, tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY 180000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019

101950 Tủ bảo quản dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

101951 Tủ bảo quản dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0611PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Thiết bị y tế Tuấn Ngọc Còn hiệu lực
18/11/2020

101952 Tủ bảo quản dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
19/10/2021

101953 Tủ bảo quản hoá chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 03/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

101954 Tủ bảo quản kính hiển vi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

101955 Tủ bảo quản kính hiển vi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

101956 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 65-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

101957 Tủ bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 106-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

101958 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
28/06/2019

101959 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/06/2019

101960 Tủ bảo quản máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1639/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Giáo dục – Y tế Sao Việt Còn hiệu lực
14/07/2019