STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102041 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

102042 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 79/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

102043 Tủ lạnh bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 07/2023/PL-TA Còn hiệu lực
25/11/2023

102044 Tủ lạnh bảo quản máu 4oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

102045 Tủ lạnh bảo quản máu 4oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2023/DA Còn hiệu lực
25/04/2023

102046 Tủ lạnh bảo quản thuốc và sinh phẩm y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 09/PL-HSK Còn hiệu lực
16/05/2023

102047 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 22-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

102048 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 23-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

102049 Tủ lạnh bảo quản vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 11/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
13/08/2023

102050 Tủ lạnh bảo quản vaccine (-20oC÷-10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0832021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

102051 Tủ lạnh bảo quản vaccine (2oC÷8oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0822021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

102052 Tủ lạnh bảo quản vaccine (2oC÷8oC/ -20oC÷-10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

102053 Tủ lạnh bảo quản máu 40C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0802021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

102054 Tủ lạnh bọc chì dung trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM 06-PCBPL/PHARMA-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

102055 Tủ lạnh chuyên dụng dùng cho y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 04/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/11/2020

102056 Tủ lạnh ngân hàng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 05/2022/BPL-IDTH Còn hiệu lực
20/05/2022

102057 Tủ lạnh trữ máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 15/1712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
13/06/2019

102058 Tủ lạnh trữ máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2146 PL-TTDV Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại DO Còn hiệu lực
12/10/2019

102059 Tủ lạnh trữ máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3263S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ - Y TẾ BẢO KHOA Còn hiệu lực
06/05/2020

102060 Tủ lạnh trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 2910-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
23/06/2020