STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102241 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1826-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

102242 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

102243 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 02/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

102244 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 04/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

102245 Tủ tiệt trùng vật dụng thiết bị y tế, 380V-120kW TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ALLMED MEDICAL TEXTILE (VIỆT NAM) 01/2022/TTBYT- TEXTILE Còn hiệu lực
22/09/2022

102246 Tủ tiệt trùng ống nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

102247 Tủ treo dây nội soi inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

102248 Tủ treo và bảo quản ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD22-00002-CBPL-ST CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/01/2022

102249 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 84-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
28/06/2019

102250 Tủ trữ mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA004b/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

102251 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190612.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

102252 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1044/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
24/12/2019

102253 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191109 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
30/03/2020

102254 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210397 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN Còn hiệu lực
23/06/2021

102255 Tủ trữ máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN Còn hiệu lực
08/08/2021

102256 Tủ Trữ Máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2426-1PL-TTDV Công ty Cổ Phân Thiết Bị và Công Trình Y tế Vạn Phát Còn hiệu lực
04/01/2022

102257 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 46/PL-VQ Còn hiệu lực
17/06/2023

102258 Tủ Trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

102259 Tủ trữ máu/ Blood bank refrigerator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

102260 Tủ trữ mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/09/2021