STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102261 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 50/CV-HP Còn hiệu lực
23/03/2023

102262 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 50/CV-HP Còn hiệu lực
23/03/2023

102263 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/290 Còn hiệu lực
30/06/2023

102264 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 34-PL-AL Còn hiệu lực
18/07/2023

102265 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TAM DƯƠNG 03/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
30/10/2023

102266 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG 01/2023/PL_PHUCKHANG Còn hiệu lực
20/11/2023

102267 Tủ đầu giường (Bedside cabinet) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

102268 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
07/06/2019

102269 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 160-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/07/2019

102270 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 062-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

102271 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 195-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

102272 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
19/06/2020

102273 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 957/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

102274 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
09/08/2021

102275 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

102276 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19821/210000003/PCBPL-BYT Công ty CP công nghiệp phụ trợ Nhân Việt Còn hiệu lực
17/11/2021

102277 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4054-7 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2021

102278 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 27/04/2022/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

102279 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM 03PL/2022 Còn hiệu lực
16/06/2022

102280 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 85/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2023