STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102321 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1875/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

102322 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH i-Biomed Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

102323 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 3011/2022/30112022/PLTBYT-SYT Còn hiệu lực
15/11/2023

102324 Tủ đựng dụng cụ cấp cứu (Emergency Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

102325 Tủ đựng dụng cụ khử trùng chuyên dùng cho phòng mổ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 13.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
04/12/2019

102326 Tủ đựng dụng cụ nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
04/03/2021

102327 Tủ đựng dụng cụ nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
14/07/2021

102328 Tủ đựng dụng cụ nội soi (Tủ đựng dụng cụ nội soi vô trùng) TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

102329 Tủ đựng dụng cụ nội soi 1000x500x2000 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

102330 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 022/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
02/12/2020

102331 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

102332 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ AEL 0209/22/AEL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

102333 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2022

102334 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 03-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

102335 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 03-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

102336 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

102337 Tủ đựng hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Hiệp Phát Còn hiệu lực
19/12/2019

102338 Tủ đựng hóa chất TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

102339 TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ NỘI SOI TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 10/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
12/08/2022

102340 TỦ ĐỰNG THUỐC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019