STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108181 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên Covid - 19 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 124/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
29/05/2021

108182 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108183 Xét nghiệm nhanh phát hiện sự hiện diện của hCG trong nước tiếu người để phát hiện thai sớm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 08150817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108184 Xét nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108185 Xét nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thnah , huyết tương hoặc máu toàn phần người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 06250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108186 Xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 13/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMVIMED Còn hiệu lực
01/07/2019

108187 Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Chlamydia (SD Bioline Chlamydia) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 01/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
24/06/2019

108188 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108189 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108190 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108191 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

108192 Xét nghiệm Protein toàn phần trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

108193 Xét nghiệm định lượng Albumin trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

108194 Xét nghiệm định lượng D-Dimer trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

108195 Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 19-9 (CA 19-9) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

108196 Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

108197 Xét nghiệm định tính ASO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

108198 Xét nghiệm định tính CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

108199 Xét nghiệm định tính RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

108200 Xét nghiệm thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP NT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023