STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108361 Xi măng ngoại khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

108362 Xi măng ngoại khoa ( Dùng trong phẫu thuật cột sống ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 199/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
20/03/2020

108363 Xi măng ngoại khoa ( Dụng trong phẫu thuật thay khớp) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 199/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
20/03/2020

108364 Xi măng ngoại khoa / bột xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống, vòm sọ, khớp các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 997 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

108365 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191338 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

108366 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191336 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

108367 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191340 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

108368 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-022-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2021

108369 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-023-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2021

108370 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-025-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2021

108371 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-037-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

108372 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-053-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

108373 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-055-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

108374 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 03/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
03/08/2023

108375 Xi măng nha khoa Ketac™ Universal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-006 -2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

108376 Xi măng nha khoa và vật liệu so màu xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-024-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

108377 Xi măng nha khoa và vật liệu so màu xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-054-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

108378 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2100/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC Còn hiệu lực
11/10/2021

108379 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2106/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
11/10/2021

108380 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2098A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Còn hiệu lực
11/10/2021