STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108381 Xe đẩy Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 14/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
30/08/2023

108382 Xe đẩy Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 15/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
14/09/2023

108383 Xe đẩy máy các loại TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

108384 Xe đẩy máy monitor inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108385 Xe đẩy máy siêu âm hoặc nội soi inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108386 Xe đẩy máy truyền dịch và bơm tiêm điện inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108387 Xe đẩy máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

108388 Xe đẩy máy điện tim inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

108389 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 025/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
26/05/2021

108390 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

108391 Xe đẩy nâng hạ tử thi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 225/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
21/05/2020

108392 Xe đẩy phục vụ khám và điều trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2002/170000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần MES-Engineering Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019

108393 Xe đẩy thiết bị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2914A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/12/2022

108394 Xe đẩy thiết bị y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-8/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

108395 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 27/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuấn Đạt Còn hiệu lực
08/10/2019

108396 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT 01/PL/HMT Còn hiệu lực
15/06/2022

108397 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 003/2022/PLTBYT-3A Còn hiệu lực
08/08/2022

108398 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 230116/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

108399 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 01/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

108400 Xe đẩy thuốc bằng thép không gỉ TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 022/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
02/12/2020