STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110061 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL23255/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

110062 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3396/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

110063 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1‑acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3256/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

110064 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3037/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

110065 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3093/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

110066 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3094/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

110067 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3174/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

110068 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3190/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

110069 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3329/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

110070 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑hydroxybutyrate dehydrogenase (lactate dehydrogenase‑1‑isoenzyme) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3685/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

110071 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑hydroxybutyrate dehydrogenase (α‑HBDH) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3585/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

110072 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 43/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/08/2021

110073 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 200/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/10/2022

110074 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-hCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

110075 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

110076 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 174-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
03/07/2024

110077 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-MG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

110078 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0001 Còn hiệu lực
05/03/2022

110079 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-Microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0004 Còn hiệu lực
18/03/2022

110080 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-Microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 30/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
26/04/2024