STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110081 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2597/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

110082 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2624/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

110083 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3523/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

110084 Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG tự do TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2804/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

110085 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

110086 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3057/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

110087 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3058/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

110088 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3059/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

110089 Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AHG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 187/BPL-ANVIET Còn hiệu lực
11/09/2023

110090 Thuốc thử xét nghiệm định tính TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 99CL7/7/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

110091 Thuốc thử xét nghiệm định tính Enterobacteriaceae, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter baumannii TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
29/01/2021

110092 Thuốc thử xét nghiệm định tính Enterobacteriaceae, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter baumannii TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/01/2021

110093 Thuốc thử xét nghiệm định tính RNA virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 216/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
24/08/2021

110094 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện Inhibin α TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 32PL/LIFELABS Còn hiệu lực
15/07/2024

110095 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện PD-L1 dòng 22C3 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 25PL/LIFELABS Còn hiệu lực
11/12/2023

110096 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện PD-L1 dòng 22C3 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 28PL/LIFELABS Còn hiệu lực
15/07/2024

110097 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

110098 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

110099 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021

110100 Thuốc thử xét nghiệm định tính 20 chủng HPV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0111/23/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023