STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110101 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid mucopolysaccharide (mucin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2569/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

110102 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

110103 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-12.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

110104 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

110105 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-04.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

110106 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-14.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

110107 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-15.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

110108 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

110109 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-13.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

110110 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic Sars-Cov-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 248/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ QMEDIC Còn hiệu lực
05/11/2021

110111 Thuốc thử xét nghiệm định tính Adenovirus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4011/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

110112 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của các vi sinh vật gây viêm âm đạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220713-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
13/07/2022

110113 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas vaginalis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

110114 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Group B Streptococcus (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-02.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

110115 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Group B Streptococcus (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221020-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

110116 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) đa kháng thuốc TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230106-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
06/01/2023

110117 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Mycobacterium tuberculosis đa kháng thuốc TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220311-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
11/03/2022

110118 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Staphylococcus aureus kháng methicillin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210893-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021

110119 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Staphylococcus aureus kháng methicillin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230417-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/04/2023

110120 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Streptococcus nhóm B (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221214-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
14/12/2022