STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110361 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 305/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110362 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Lambda TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 337/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

110363 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Lambda TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 149/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

110364 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên MPO TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220729-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022

110365 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 289/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

110366 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 113/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

110367 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

110368 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR α/β TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 256/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110369 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR γ/δ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

110370 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220622-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
19/07/2022

110371 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220623-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110372 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220719-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022

110373 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220719-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

110374 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 293/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

110375 Thuốc thử xét nghiệm định tính các đột biến gây ung thư bằng công nghệ PCR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TAR-001-0923 Đã thu hồi
26/09/2023

110376 Thuốc thử xét nghiệm định tính các đột biến gây ung thư bằng công nghệ PCR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TAR-001-0923 Còn hiệu lực
23/10/2023

110377 Thuốc thử xét nghiệm định tính Calcitonin polypeptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2537/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

110378 Thuốc thử xét nghiệm định tính Calcitonin polypeptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4061/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

110379 Thuốc thử xét nghiệm định tính calretinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1679/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/06/2021

110380 Thuốc thử xét nghiệm định tính calretinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2004/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2021