STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110401 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD99 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1951/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

110402 Thuốc thử xét nghiệm định tính CD99 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2456/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110403 Thuốc thử xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210119 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

110404 Thuốc thử xét nghiệm định tính Chromogranin A (LK2H10) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3136/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

110405 Thuốc thử xét nghiệm định tính Clostridioides difficile TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210784 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/10/2021

110406 Thuốc thử xét nghiệm định tính cyclin D1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2440/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110407 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 17 (CK17) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2449/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110408 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 20 (CK20) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2452/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110409 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2428/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110410 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2478/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

110411 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2425/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

110412 Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) và cytokeratin 8 (CK8) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3406/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

110413 Thuốc thử xét nghiệm định tính desmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3135/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

110414 Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis (CT) và/hoặc Neisseria gonorrhoeae (NG) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 215/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
24/08/2021

110415 Thuốc thử xét nghiệm định tính DNA Streptococcus nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-07-26/2023/PL Còn hiệu lực
21/12/2023

110416 Thuốc thử xét nghiệm định tính dùng Sars-CoV-2 Dùng cho máy PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN 09/2022/BA-PL Còn hiệu lực
05/04/2022

110417 Thuốc thử xét nghiệm định tính E-cadherin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2436/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

110418 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme Arginase-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2501/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

110419 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme Arginase-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4060/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

110420 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme NSE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2488/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022