STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110421 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme NSE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3980/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

110422 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme PGP9.5 (UCH-L1) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3594/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

110423 Thuốc thử xét nghiệm định tính ERG thể hoang dại (wildtype) và ERG biến thể cắt ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2476/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

110424 Thuốc thử xét nghiệm định tính fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3518/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110425 Thuốc thử xét nghiệm định tính FOLR1 (dòng FOLR1-2.1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3768/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

110426 Thuốc thử xét nghiệm định tính FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

110427 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220221-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

110428 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

110429 Thuốc thử xét nghiệm định tính globulin chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3519/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110430 Thuốc thử xét nghiệm định tính globulin chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3520/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

110431 Thuốc thử xét nghiệm định tính glutamine synthetase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3225/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

110432 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycogen, màng nền và vi nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3073/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

110433 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein CEA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

110434 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Ep-CAM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

110435 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein GP200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2494/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

110436 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

110437 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4002/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

110438 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein mammaglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2517/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

110439 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Podoplanin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2520/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

110440 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Synaptophysin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3247/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022