STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113561 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 580.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
27/11/2021

113562 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 03072023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

113563 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0423FUJI-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

113564 Vật liệu gắn răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113565 Vật liệu gắn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 060-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

113566 Vật liệu gắn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

113567 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

113568 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

113569 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 001 Đã thu hồi
20/12/2022

113570 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 002 Đã thu hồi
20/12/2022

113571 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 003 Đã thu hồi
26/12/2022

113572 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED 2023-01/ACRO-KQPL Đã thu hồi
21/04/2023

113573 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED 2023-02/ACRO-KQPL Đã thu hồi
08/06/2023

113574 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED 2023-03/ACRO-KQPL Đã thu hồi
08/06/2023

113575 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED 2023-02/ACRO-KQPL Còn hiệu lực
02/10/2023

113576 Vật liệu ghép sinh học TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/3011/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
06/12/2019

113577 Vật liệu ghép xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200645 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/11/2020

113578 Vật liệu ghép xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210551-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
26/07/2021

113579 Vật liệu ghép xương nhân tạo dùng trong nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 527/190000031/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
29/11/2021

113580 Vật liệu ghi dấu khớp cắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP NHA KHOA BẢO LONG 022024/BL-PL Còn hiệu lực
21/02/2024