STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113881 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 29-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113882 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Anti-Streptolysin O (ASO) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 71-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113883 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 82-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113884 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 85-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113885 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 30-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113886 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HDL/LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 30-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113887 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 38B-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113888 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Microalbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 50-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113889 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor (RF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 56-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113890 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Transferrin (TF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 57-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113891 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm định lượng trong bộ protein đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

113892 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm định lượng trong bộ protein đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

113893 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

113894 Vật liệu kiểm soát cho hệ thống quang học của máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3885/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

113895 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm hóa mô học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1555/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/03/2021

113896 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

113897 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HCV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC HLG-006-060522 Còn hiệu lực
05/06/2022

113898 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm/ phân tích tốc lắng máu ( tốc độ lắng hồng cầu). TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 03/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

113899 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 62 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/06/2019

113900 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 45 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019