STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113921 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/05/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
27/05/2021

113922 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn dạng cuộn (phẳng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/05/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
27/05/2021

113923 Túi và cuộn ép dẹt tiệt trùng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

113924 Túi vận chuyển túi máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT 240322/TP-KQPL/LMB Còn hiệu lực
24/10/2022

113925 Túi xả OMNI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 63/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

113926 Túi xả OMNI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 430/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

113927 Túi xử lý máu cuống rốn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 41.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
01/11/2023

113928 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn thủ công TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BG PROTECH 02/PLTTBYT/BGP-CHL Còn hiệu lực
05/02/2024

113929 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn thủ công (Transfer/Freezing Bag Set) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

113930 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 013/PLTTBYT/BIO-THERMO Đã thu hồi
26/12/2023

113931 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động (AXP Processing Bag Set) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 014/PLTTBYT/BIO-TG Còn hiệu lực
28/12/2023

113932 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động. (AXP Processing Bag Set) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

113933 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM AH-BI-PL/17000000/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT AH Còn hiệu lực
24/06/2019

113934 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

113935 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

113936 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

113937 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019

113938 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 607/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Vina Health Còn hiệu lực
08/04/2020

113939 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
31/05/2022

113940 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 06.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023