STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113941 Túi đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/05/2020

113942 Túi đo lượng máu sau sinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

113943 TÚI ĐO MÁU SAU SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 172/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

113944 Túi đo nước tiểu cho phẫu thuật tiền liệt tuyến TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-186/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
09/12/2021

113945 Túi độn bắp chân bằng Silicone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 780/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2021

113946 Túi độn mông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT013a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

113947 Túi độn mông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT013a/170000073/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

113948 Túi độn mông silicon TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2085 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
06/05/2021

113949 Túi độn mông: Gluteal Implant TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1006-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
14/10/2021

113950 Túi độn mông: Gluteal Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1006 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
15/10/2021

113951 Túi độn ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT013/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

113952 Túi độn ngực TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG GRT/PL/TTBYT/01 Còn hiệu lực
09/03/2022

113953 Túi độn ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT013/170000073/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

113954 Túi độn ngực TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 02/2024/TL-PL Còn hiệu lực
09/07/2024

113955 Túi độn ngực (Sterile Silicone Breast Implants Motiva Implant Matrix ROUND Silk Surface PLUS) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018787 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
04/12/2019

113956 Túi độn ngực (Sterile Silicone Breast Implants Motiva Implant Matrix Ergonomix ROUND SilkSurface with Qid) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018788 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
04/12/2019

113957 Túi độn ngực (Sterile Silicone Breast Implants Motiva Implant Matrix ROUND SilkSurface PLUS with Qid) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018789 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO Còn hiệu lực
04/12/2019

113958 Túi độn ngực hình tròn, cô đặc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2698A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

113959 Túi đóng gói hấp tiệt trùng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 03-25122023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

113960 Túi đóng gói tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 686-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019