STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113961 Túi đóng gói tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 686 công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam Đã thu hồi
08/10/2019

113962 Túi đóng gói tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 686 VT/170000063/PCBPL-BYT công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam Còn hiệu lực
26/11/2019

113963 Túi đóng gói tiệt trùng y tế (Heat Sealing Flat Reel) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 11042024/PL-MC Còn hiệu lực
11/04/2024

113964 Túi đóng gói tiệt trùng y tế dạng túi tự dán (Self Sealing Sterilization pouch) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 11042024/PL-MC1 Còn hiệu lực
11/04/2024

113965 Túi đông lạnh tế bào máu cuống rốn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 18.24/KQPL/TA Đã thu hồi
23/03/2024

113966 Túi đông lạnh tế bào máu cuống rốn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1824/KQPL/TA Còn hiệu lực
15/05/2024

113967 Túi đựng bệnh phẩm vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181775 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
07/07/2021

113968 Túi đựng bệnh phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA 2311/2023/PL7-OMG Còn hiệu lực
13/12/2023

113969 Túi đựng bệnh phẩm vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 99/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
23/02/2021

113970 Túi đựng bệnh phẩm vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 101-2022/PL-PT Còn hiệu lực
02/08/2022

113971 Túi đựng bệnh phẩm, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-079/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
22/07/2019

113972 Túi đựng bệnh phẩm, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-086/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
02/08/2019

113973 Túi đựng chất thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1699/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

113974 Túi đựng chất thải sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 202/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
15/07/2021

113975 Túi đựng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI PHÚC PHÚ CƯỜNG 022023/KQPL-PPC Đã thu hồi
22/02/2023

113976 Túi đựng dịch dẫn lưu ra ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/66 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

113977 Túi đựng dịch não tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 01.2024PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
29/02/2024

113978 Túi đựng dịch thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 505/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/11/2023

113979 Túi đựng dịch thải 5L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 36/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
03/08/2023

113980 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1902/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
29/02/2020