STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113981 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

113982 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 92/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/06/2020

113983 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2039/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
21/06/2020

113984 Túi đựng dịch xả 15L TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1919/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

113985 Túi đựng dịch xả 15L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 03/2022/PL-Baxter VNHC Đã thu hồi
28/06/2022

113986 Túi đựng dịch xả 15L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 09/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

113987 Túi đựng dịch xả 15L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 24/2023/PL-BaxterVNHC Đã thu hồi
20/03/2023

113988 Túi đựng dịch xả 15L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 25/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
06/04/2023

113989 Túi đựng dịch xả 3L TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1920/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

113990 Túi đựng dịch xả 3L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 01/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
16/01/2023

113991 Túi đựng dịch xả 3L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 10/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

113992 Túi đựng dụng cụ dùng trong y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 046-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020

113993 Túi đựng dụng cụ tiệt khuẩn các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019628/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

113994 Túi đựng dụng cụ vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 258./VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

113995 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 05/BPL/2022 Còn hiệu lực
19/10/2022

113996 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 009/PL/BMS/2022 Còn hiệu lực
20/10/2022

113997 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 06/BPL/2022 Còn hiệu lực
10/03/2023

113998 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 30/BPL/2023 Còn hiệu lực
22/09/2023

113999 Túi đựng dung dịch chạy thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/238 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

114000 Túi đựng gel quấn quanh mẫu bệnh phẩm Therapak® Ambient Gel Wrap TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021