STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114021 Túi tạo áp lực đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1940/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
14/09/2021

114022 Túi đựng dịch não tủy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/131 Còn hiệu lực
17/08/2023

114023 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-044-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Đã thu hồi
27/10/2021

114024 Tủ ấm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

114025 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (-25oC÷-15oC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0852021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

114026 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (2oC÷10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0842021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

114027 Tủ đầu giường TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 175-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

114028 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 896/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
29/07/2020

114029 Tủ đựng thuốc và dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN 02/MDS-PL Còn hiệu lực
14/06/2024

114030 Tyvek sterilization reel 35 cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114031 Tyvek sterilization reel 10cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114032 Tyvek sterilization reel 15cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114033 Tyvek sterilization reel 20cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114034 Tyvek sterilization reel 25cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114035 Tyvek 15cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

114036 Tyvek 25cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

114037 Tyvek 35cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

114038 Tyvek 75cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

114039 Tyvek sterilization reel 30 cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

114040 Tyvek sterilization reel 40 cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022