STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114101 Vải không dệt dùng cho hấp tiệt trùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0270 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
08/05/2020

114102 Vải không dệt gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 36/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

114103 Vải không dệt gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2023004-TSG/BPL Còn hiệu lực
27/09/2023

114104 Vải không dệt gói dụng cụ tiệt khẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024003-TSG/BPL Còn hiệu lực
17/06/2024

114105 Vải không dệt đóng gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024001-TSG/BPL Còn hiệu lực
04/05/2024

114106 Vải không dệt đóng gói dụng cụ tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024003-TSG/BPL Đã thu hồi
15/06/2024

114107 Vải không dệt đóng gói dụng cụ y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

114108 Vải/ giấy gói dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1003/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

114109 Vải/ tất lót bó bột TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 394-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH DV QL Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
10/12/2020

114110 Val-Cement TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 162-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD Còn hiệu lực
27/06/2019

114111 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019014/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
07/06/2019

114112 VALI CẤP CỨU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

114113 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019450/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

114114 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

114115 Vali cấp cứu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 051023/PL-NPCHN/VALI CAP CUU Còn hiệu lực
09/10/2023

114116 Vali cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 05/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

114117 Vali cấp cứu chuyên dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 848/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật Âu Việt Còn hiệu lực
09/12/2019

114118 Vali đựng máy ozone TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

114119 Valplast 110 Denture Base Resin TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 162-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD Còn hiệu lực
27/06/2019

114120 Valve điều chỉnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 820/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
14/09/2021