STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114141 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 142/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

114142 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 142/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

114143 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 142/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

114144 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 142/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

114145 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0591PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Đã thu hồi
16/03/2021

114146 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0591PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021

114147 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/481 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

114148 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 001.22/PL-TVME Đã thu hồi
25/01/2022

114149 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/657 Còn hiệu lực
20/04/2022

114150 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

114151 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 031.22/PL-TVME Còn hiệu lực
16/08/2022

114152 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 02112022/PL-Valve Còn hiệu lực
02/11/2022

114153 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-81/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

114154 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-81/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

114155 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 25/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

114156 Van cầm máu TTBYT Loại B VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/0317497366/BPL Còn hiệu lực
28/08/2023

114157 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG 10/PLTTBYT-VT/2023 Còn hiệu lực
17/10/2023

114158 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 03-2024/PL-Valve/HT Còn hiệu lực
07/03/2024

114159 Van cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 082024/KQPL-MV Còn hiệu lực
15/03/2024

114160 Van cầm máu chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 449-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
20/08/2019