STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114181 Túi đựng dịch xả 3L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 01/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
16/01/2023

114182 Túi đựng dịch xả 3L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 10/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

114183 Túi đựng dụng cụ dùng trong y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 046-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020

114184 Túi đựng dụng cụ tiệt khuẩn các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019628/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

114185 Túi đựng dụng cụ vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 258./VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

114186 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 05/BPL/2022 Còn hiệu lực
19/10/2022

114187 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S 009/PL/BMS/2022 Còn hiệu lực
20/10/2022

114188 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 06/BPL/2022 Còn hiệu lực
10/03/2023

114189 Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 30/BPL/2023 Còn hiệu lực
22/09/2023

114190 Túi đựng dung dịch chạy thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/238 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

114191 Túi đựng gel quấn quanh mẫu bệnh phẩm Therapak® Ambient Gel Wrap TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

114192 TÚI ĐỰNG KHÍ THỞ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 200000678/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
03/03/2021

114193 TÚI ĐỰNG KHÍ THỞ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0085-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
27/04/2021

114194 Túi đựng máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 292-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Phương Mai Còn hiệu lực
17/07/2019

114195 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 015/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

114196 Túi Đựng Máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

114197 Túi đựng máu TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 12/170000001/PCBPL-BYT(2020) Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

114198 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2050/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

114199 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM TBV- PL 03-2022 Còn hiệu lực
16/05/2022

114200 Túi đựng máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 1123-286/HTTB-RA Còn hiệu lực
08/12/2023