STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
114241 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210276-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
05/05/2021

114242 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181716/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
26/05/2021

114243 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
20/07/2021

114244 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0620-TT/170000070/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành Còn hiệu lực
11/10/2021

114245 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 438.6-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

114246 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 03/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

114247 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 21/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

114248 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

114249 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

114250 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 57/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
01/11/2022

114251 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN 122022-3PL-ĐT Còn hiệu lực
17/12/2022

114252 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 01/2023-DHV Còn hiệu lực
11/02/2023

114253 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 3/30/2023/YTE3A/Tuidungnuoctieu Còn hiệu lực
30/03/2023

114254 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

114255 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 15/CBPLA-TTB-2023 Còn hiệu lực
26/05/2023

114256 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12 /2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
12/06/2023

114257 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

114258 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 21/BPL/2023 Còn hiệu lực
21/07/2023

114259 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BNC 1209/PL/BNC Còn hiệu lực
12/09/2023

114260 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023