STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121801 Đầu phun khí dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1722/DMED/BPL Còn hiệu lực
18/10/2022

121802 Đầu phun Oxy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 007-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Trần Lê Thanh Huyền Còn hiệu lực
19/02/2020

121803 Đầu phun tiêm bằng nhựa dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/04/2021

121804 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 75.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2021

121805 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0702/PCBPL-GB Còn hiệu lực
28/02/2024

121806 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210242 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Còn hiệu lực
13/04/2021

121807 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 01/20000027/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/01/2022

121808 Đầu ra khí Medical Gas Terminal Units) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 669/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

121809 Đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM 09/2022/TM Còn hiệu lực
10/09/2022

121810 Đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM 4018/PL Còn hiệu lực
05/01/2023

121811 Đầu ra lấy khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1107/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

121812 Đầu ra lấy khí y tế các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 1903-1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2024

121813 Đầu soi da của máy massage TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ST001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SONG THẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

121814 Đầu tán nhân Phaco Sophi TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

121815 Đầu tán nhân tưới TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3138-2 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

121816 Đầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182010/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MARKERS VINA Còn hiệu lực
26/12/2021

121817 Đầu tay khoan chậm khuỷu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

121818 Đầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 33/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
20/01/2021

121819 Đầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

121820 Đầu thẳng tay mài Rotex 782E/STRAIGHT ATTACHMENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020