STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
121901 Đèn hồng ngoại trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 001-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

121902 Đèn hồng ngoại trị liệu 100w TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

121903 Đèn hồng ngoại trị liệu 150w TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

121904 Đèn hồng ngoại trị liệu 150w có hẹn giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

121905 Đèn hồng ngọai trị liệu Happy Solive TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRÁI TIM HẠNH PHÚC 001PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2024

121906 Đèn hồng ngoại điều trị TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 010/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
30/09/2020

121907 Đèn hồng ngoại điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
09/06/2021

121908 Đèn hồng ngoại điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
02/08/2021

121909 Đèn hồng ngoại điều trị (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

121910 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 357/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS Còn hiệu lực
11/10/2019

121911 Đèn khám TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 144/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING Còn hiệu lực
24/10/2019

121912 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 960/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

121913 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181341 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

121914 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ 39/BKQPL-VM Còn hiệu lực
05/09/2022

121915 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

121916 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

121917 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-011-Uzumcu Còn hiệu lực
09/06/2023

121918 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 271223PL/ELPIS Còn hiệu lực
27/12/2023

121919 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 13-IBM/20242002/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

121920 Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 11.06.24/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2024