STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122201 Đèn chiếu tia UV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TGC VIỆT NAM 04/22/ PL Còn hiệu lực
06/06/2022

122202 Đèn chiếu trị bệnh vẩy nến TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1614 PL CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
08/01/2020

122203 Đèn chiếu trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

122204 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 382017MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

122205 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Còn hiệu lực
28/10/2019

122206 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Ngọc Còn hiệu lực
23/07/2021

122207 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 465/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
12/11/2021

122208 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 465/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
12/11/2021

122209 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1357/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
02/12/2021

122210 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM SCM-05/KQPL Còn hiệu lực
29/08/2022

122211 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 79/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

122212 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 04-IBM/20230412/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2023

122213 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 4-IBM/20230412/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

122214 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 154/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122215 Đèn chiếu vàng da ( Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
22/11/2021

122216 Đèn chiếu vàng da (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181857 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
08/09/2021

122217 Đèn chiếu vàng da (Thiết bị điều trị bệnh vàng da trẻ sơ sinh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231202/MP-BPL Còn hiệu lực
12/12/2023

122218 Đèn chiếu vàng da (đèn điều trị vàng da) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2012/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Phát Triển Việt Pháp Còn hiệu lực
14/05/2020

122219 Đèn chiếu vàng da (Đèn điều trị vàng da) kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP 2111/CV-VP Còn hiệu lực
22/11/2022

122220 Đèn chiếu vàng da 2 mặt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 584/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
07/07/2020