STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122341 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 17082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

122342 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 128-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

122343 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023009/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
24/08/2023

122344 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023

122345 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 39-PL-AL Còn hiệu lực
11/10/2023

122346 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 13102023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

122347 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/02/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

122348 ĐÈN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0122/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

122349 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 18/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
26/10/2023

122350 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 031123/DPĐ-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

122351 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT/02/2023 Còn hiệu lực
07/11/2023

122352 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 01/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
09/11/2023

122353 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 08/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

122354 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 01122023/TA-PL Còn hiệu lực
01/12/2023

122355 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2123/GVN/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

122356 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 03/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2023

122357 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 17/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

122358 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 33/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

122359 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

122360 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2422/GVN/PL Còn hiệu lực
06/03/2024