STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122401 Đèn Mổ Treo Trần 2 Nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2090B/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN Còn hiệu lực
23/01/2021

122402 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 13/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/11/2022

122403 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN TX-07/2023/PL Còn hiệu lực
09/02/2023

122404 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

122405 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

122406 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

122407 Đèn mổ treo trần 2 nhánh ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 03/2023-PLTTBYT-LA Còn hiệu lực
29/05/2023

122408 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122409 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122410 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122411 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

122412 Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191105 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
24/10/2019

122413 Đèn mổ treo trần hai nhánh có camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181381 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
23/11/2020

122414 Đèn mổ treo trần hai nhánh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 74/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/10/2019

122415 Đèn mổ treo trần kèm camera TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1071/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Long Còn hiệu lực
14/10/2020

122416 Đèn mổ treo trần kết hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

122417 Đèn mổ treo trần một nhánh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3750 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
03/06/2021

122418 Đèn mổ treo trần và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

122419 Đèn mổ treo trần và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

122420 Đèn mổ treo trần đơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022