STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
122441 Đèn Soi Ven và Phụ Kiện Kèm Theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1306/2023/PCBPL/TBYTNKVN Đã thu hồi
11/06/2023

122442 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

122443 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191073 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
07/11/2019

122444 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-002-Neitz Còn hiệu lực
01/08/2022

122445 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-003-Neitz Còn hiệu lực
23/09/2022

122446 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TPMED 03-TPMED/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/10/2023

122447 Đèn soi đáy mắt (118-2, 118-23) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL09/2023 Còn hiệu lực
16/12/2023

122448 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 48/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
30/06/2019

122449 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 82/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

122450 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020092/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

122451 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-002-Neitz Còn hiệu lực
01/08/2022

122452 Đèn soi đáy mắt gián tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-003-Neitz Còn hiệu lực
23/09/2022

122453 Đèn soi đáy mắt gián tiếp kèm theo phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 05UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

122454 Đèn soi đáy mắt Led TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

122455 Đèn soi đáy mắt trực tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 45/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
30/06/2019

122456 Đèn soi đáy mắt trực tiếp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 84/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
13/09/2019

122457 Đèn soi đáy mắt trực tiếp, Đèn soi đáy mắt gián tiếp, Đèn soi bóng đồng tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 110/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

122458 Đèn soi đáy mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

122459 Đèn soi đáy mắt và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
24/06/2019

122460 Đèn sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 04/01/2020/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Y Việt Còn hiệu lực
18/01/2020