STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1941 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.09/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH Còn hiệu lực
24/06/2019

1942 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

1943 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
10/05/2021

1944 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 131/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
09/09/2021

1945 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81921CN/190000014 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Còn hiệu lực
22/12/2021

1946 Băng dính lụa các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

1947 Băng dính lụa dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 051018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hoá Chất Thiên Long Còn hiệu lực
30/06/2019

1948 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/03/2023

1949 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

1950 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190467.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

1951 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210009 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021

1952 Băng dính trong suốt bán thấm tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
13/03/2023

1953 Băng dính trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 928 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

1954 Băng dính trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 927 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

1955 Băng dính vải không dệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

1956 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

1957 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

1958 Băng dính vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-FAR Còn hiệu lực
17/01/2022

1959 băng dính vết thương cá nhân vô trùng HOUGOSTICK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 325/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

1960 Băng dính vết thương có một lớp keo dính không tẩm thuốc Tên thương mại: Firstgo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1315/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
07/10/2020